Dodurga
Dodurga
LOKASYON
Dodurga
Dodurga boyu, Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud‘a göre Divân-ı Lügati’t-Türk’deki yirmi iki Oğuz bölüğünden onaltıncısı; “Tutırka“lardır.
Belediye Web Sitesi

Dodurga boyu, Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud‘a göre Divân-ı Lügati’t-Türk’deki yirmi iki Oğuz bölüğünden onaltıncısı; “Tutırka“lardır. Dodurga adlı yerleşim yerleri, isimlerini Dodurga boyundan almaktadırlar. (Tutırka) Oğuzların Boz-Ok’lar koluna bağlıdır.. Dodurga boyunun, Oğuz Han’ın altı oğlundan biri olan Ay Han‘dan çoğaldığı kabul edilmektedir. Dodurga kelimesi eski Türkçede Ülke alan, mülk tutan, yerleşip sahip olan, yurt edinen anlamına gelmektedir. Reşideddin de Câmiü’t-Tevârih’te Dodurga sözcüğünün “ülke almak, hanlık yapmak” anlamlarına geldiğini belirtmiştir.
“Dodurga” sözcüğü egemen anlamında da kullanılmıştır. Dodurga boyunun ongunu, yani kutsal hayvanı kartaldır.

Türkiye’de ismi değiştirilenler de dahil olmak üzere 17 ayrı yerleşim yeri, Dodurga ismini taşımaktadır (Dağdaş ve ark, 2001). Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir. Bilecik ilinde Dodurga kasabası, Tokat Merkeze bagli Dodurga Köyü, Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Dodurga köyü,Ankara’da son dönemde mahalleye dönüştürülen Dodurga köyü, Afyonkarahisar ili Sandıklı ilçesi Dodurga köyü Çorum ilinde Dodurga ilçesi, Çankırı ili Çerkeş ilçesi Dodurga Köyü, Çankırı ili Orta ilçesinde Dodurga beldesi ve Denizli ilinde Acıpayam ilçesine bağlı Dodurgalar kasabaları bazılarıdır.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın