İnhisar
İnhisar
LOKASYON
İnhisar
Bilecik iline bağlı olan inhisar'ın ne zaman kurulduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bu konuda birkaç rivayet mevcuttur. Bir rivayete göre, ağalar ve taycılar olmak üzere iki kabilenin (birinin tekke önü, diğerinin çiftepınarlar mevkiinden geldiği söylenir) yerleşmesi ile kurulmuştur.
Belediye Web Sitesi
Bilecik iline bağlı olan inhisar'ın ne zaman kurulduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bu konuda birkaç rivayet mevcuttur. Bir rivayete göre, ağalar ve taycılar olmak üzere iki kabilenin (birinin tekke önü, diğerinin çiftepınarlar mevkiinden geldiği söylenir) yerleşmesi ile kurulmuştur. Bu iki kabilenin arasında düşmanlık olduğu, bir kız alıp verme olayıyla ilişkilerin düzeldiği ve birleşme sağlandığı söylenmektedir.

Diğer bir rivayette ise; çevrede ayrı ayrı sekiz obanın bulunduğu , bu obaların sonradan birleşerek bir beylik meydana getirdiği söylenir. Bu beyliğin başında kübat çelebi isminde bir yönetici bulunmaktaydı. Savaşların beyliklere toprak kazandırmak ve genişlemek maksadıyla sıkca patlak verdiği bu zamanda, karaca davut (askeri kanadın başında bulunan komutan) ve kübat çelebi beylik savunmasını daha iyi yapabilmeleri için beylik merkezinin etrafını hisar ile çevirerek bizanslılara karşı direnme güçlerini artırmışlardır.

İnhisar ismi bu 'hisar' ve beyliğin karşısında bulunan 'in' kelimelerinin birleşmesinden doğduğu rivayet edilir.

Ertuğrulgazi'nin söğüt'e yerleşmesinden sonra inhisar beyliği de ertuğurul bey'in emrine girmiştir. Bu katılıştan sonra nallıhan ve seyitgazi taraflarına kadar olan bölgenin asker toplama ve yetiştirme işlemlerini inhisar beyliği üstlenmiştir. İnhisar merkezinde asker kaçaklarının ve suçlularının yargılandığı, kervanların konakladığı büyük konaklama evlerinin olduğu söylenir. Yaşlıların naklettiğine göre hükümet konağının bulunduğu yerde kırk odalı han diye anılan büyük bir yapının bulunduğu bilinmektedir. Feridun fazıl tülbentçi'nin osmanoğulları tarihinde söğüt'ün doğusunda koca göbekli hasan ağa'nın hanı olarak anlattığı ve tarihçinin belirttiği gibi, yeri tespit edilemeyen o hanın inhisar'daki kırk odalı han olduğu sanılmaktadır. Bu ve bunun gibi eserler gerek istiklal harbi esnasındaki yangınlarla ve gerekse daha önceki tarihlerde yok olmuşlardır.

Kurtuluş savaşı döneminde yunan'lıların köyü işgal etmiş olmaları nedeniyle halk sakarya nehrinden geçerek karşı köylere sığınmıştır. Hisar'a yerleşen düşmana karşıdan baskınlar düzenlenmiş, türk ordusunun gelişiyle beraber düşman kaçarken köyün tamamını yakmıştır. İşgalden kurtulduktan sonra köy yeniden imar edilmiştir
 
İnhisar 1970 yılına kadar nahiye olarak idari görevini sürdürmüş, daha sonra köy statüsüne geçirilmiş ve 20 mayıs 1990 gün ve 20523 sayılı resmi gazetede yayımlanan 3644 sayılı kanunla ilçe olmuştur.
İdari bakımdan bilecik iline bağlı olan inhisar ilçesinin il'e uzaklığı 56 km' dir. İlçenin ekonomik açıdan ilişkileri olan ekişehir iline uzaklığı ise 45 km dir.
İnhisar ilçesinin zafer mahallesi, güner orbay mahallesi, akkum mahallesi ve karaağaç mahallesi olmak üzere dört mahallesi vardır.
İlçeye bağlı tarpak beldesi ve 8 köy bulunmaktadır.
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın