Karapürçek
Karapürçek
LOKASYON
Karapürçek
Karapürçek ilçesi daha evvel Akyazı İlçesine bağlı bir belde iken, 3647 sayılı Kanunla ilçe Statüsüne getirilmiş, 1991 tarihinde fiilen İlçe olarak faaliyete geçmiştir.
Belediye Web Sitesi

Karapürçek ilçesi daha evvel Akyazı İlçesine bağlı bir belde iken, 3647 sayılı Kanunla ilçe Statüsüne getirilmiş, 1991 tarihinde fiilen İlçe olarak faaliyete geçmiştir.

Karapürçek, Sakarya ilimizin en eski nahiyesidir. Sakarya ilimizin İl Statüsüne getirilmeden önceki zamanlarda komşu Kocaeli ilinin nahiyesi olduğu bilinmektedir. Kuruluş tarihi belli olmamakla birlikte Bizanslılar zamanında büyük yerleşim yerlerinden biri olduğu kabul edilmektedir.

Karapürçek merkezinde Cumhuriyet, İnönü ve Ahmetler Mahallesi olmak üzere 3 Mahalle, 1 Belde ve 12 Köy bağlı iken; İlçe 2004 yılında Büyükşehir sınırları içerisine dahil edildikten sonra, Hocaköyü, Yazılıgürgen ve Yüksel Köy’leri de Mahalleye dönüştürülmüş olup, İlçe Merkezinde Mahalle sayısı 6’ya yükseltilmiştir.

Sakarya İlinin Güney doğusunda yer alan bir ilçedir. Karapürçek İlçesinin doğusunda Akyazı İlçesi, kuzeyinde Sakarya İli, güneybatısında Geyve İlçesi, batısında da Sakarya İli sınırları bulunmaktadır.

Karapürçek İlçesinin güneyi (Karadağ) Dikmen ve Göktepe Dağları ile çevrili, Doğu ve Batısı engebeli arazi, Kuzey kısmı ise tamamen ovalık olup, tarıma son derece elverişlidir. Yüzölçümü: 127 Km2, rakımı ise: 84 metredir.

Karapürçek, Sakarya ilinin bir ilçesidir. Marmara Bölgesi’nde, Sakarya İline bağlı bir ilçe olan Karapürçek, doğusunda Akyazı ilçesi, batısında Sakarya Merkez, güneybatısında Geyve ilçe sınırları ile çevrilidir. Sakarya’nın güneydoğusunda yer alan ilçe toprakları engebeli bir arazi yapısına sahip olup güney kısmı ovadan oluşmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 84 m.dir. İlçe Marmara ve Karadeniz iklimi özelliklerini taşır. Kışlar bol yağışlı ve az soğuk, yazlar ise sıcak geçer. İlçe doğal bitki örtüsü bakımından oldukça zengindir. İlçe topraklarının %65’i ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlarda gürgen, meşe, kayın, kızılçam ve karaçam ağaçları bulunmaktadır.

İlçe ekonomisi genellikle tarıma dayalı olup hayvancılık da yapılmaktadır. İlçe topraklarının güneyi ovalık olup, her türlü tarıma elverişlidir. Yetiştirilen tarımsal ürünlerin başında fındık gelmektedir. Bunun yanı sıra arpa, buğday, fasulye, mısır, patates, çeşitli sebze ve meyve yetiştirilir. Hayvancılıkta büyükbaş hayvan besiciliğinin yanında arıcılık ve ipekböcekçiliği de yapılmaktadır. Ayrıca kümes hayvancılığı da ilçe ekonomisinde önemli yer tutmaktadır.

Karapürçek ilçesi Sakarya ilinin en eski nahiyesidir. Kuruluş tarihi belli olmamakla birlikte Bizanslılar zamanında büyük yerleşme yerlerinden birisi olduğu kabul edilmektedir. İlçenin İlkçağ tarihi ile ilgili yeterli ve kesin bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte Sakarya ili ile aynı tarihe sahip olduğu sanılmaktadır. Buna göre; M.Ö. III. yüzyılda başlayan Bithynia Krallığının egemenliği M.Ö. I. yüzyıldaki Roma yönetimine kadar sürmüştür. Bizanslıların Optimation Theması’nın sınırları içerisindeki Sakarya bölgesi zaman zaman Arap istilalarına uğramıştır. XI. yüzyılın sonlarında Selçuklulardan Artuk Bey’in buradaki Bizanslıları yenmesi ile yöre Selçukluların eline geçmişse de 1072’de yeniden Bizanslılar yöreye hakim olmuşlardır. Bunun ardından 1097’de Haçlıların, Danişmendlilerin, Anadolu Selçuklularının ve İznik’te merkezi kurulan Nicaia İmparatorluğunun yönetimine girmiştir. Konuralp ve Akçakoca tarafından 1324’te Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Karapürçek isminin Rumca “Pıcak” kelimesinden türemiş olduğu ve rivayetlere göre Bizanslılar zamanında Karabıçaklı adında üç kardeşin doğuda Küçücek, kuzeyde Küçükkarapürçek ve güneyde Büyükkarapürçek köylerini paylaşarak yerleştikleri. O zaman ilçemizin adının Büyükkarapürçek olarak geçtiği ilçemizin adının, zaman içerisinde “Pürçek” manasında Büyükkarapürçek olarak yaygınlaşarak günümüzde KARAPÜRÇEK ismini almıştır.

İlçenin yerli halkı TÜRKMEN (bazılarına göre manav) adı verilen halktan oluşmakta iken, çeşitli göç hareketleri sonucunda Kafkasya, Karadeniz, Kuzey Irak ve Balkanlar’dan vatandaşlarımız gelerek yerleşmişlerdir.

Bölgede 1967 yılında meydana gelen depremde Osmanlılardan kalan tarihi yapılar yıkılmış ve tahrip olmuştur. 1967-1968 yıllarında İmar ve İskan Bakanlığı tarafından planlı ve projeli olarak yeni yapılar yapılmıştır

İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 84 metredir. Ulaşım bakımından herhangi bir sorun yoktur. E-5 karayolu ve TEM Otoyoluna bağlantısı vardır. Sakarya Merkeze 23 km, Akyazı 10 km, TEM Oto yolu girişine 11 km dir. İlçemizde özel sektöre ait Subor boru fabrikası bulunmaktadır. İlçemizde ve bütün köylerde elektrik ve su mevcuttur. Altyapı ve kanalizasyon % 80 oranında tamamlanmıştır. İlçemiz merkez ve köylerinde TV ve radyoların bütün kanalları izlenmektedir. İlçemizin sanayisi mevcut değildir. Buda önemli bir eksikliktir. Bu eksiklik ilçemizdeki maddi gelirin genelde Adapazarı ve Akyazı’ya kaymasına neden olmaktadır.

 

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın